Jursla 5:219, Jursla 5:19 och Jursla 1:26, Jursla

Detaljplan för fastigheterna Jursla 5:219, Jursla 5:19 samt del av Jursla 1:26 inom Jusla i Norrköpings kommun.

Syftet med detaljplan är att möjliggöra förskoleverksamhet.

Den 18 september 2018 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsbyggnadsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Vid ett positivt planbesked har kommunen för avsikt att börja ett planarbete.

Kontakt


Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se