Hult 1:159 m.fl., Krokek, ändring

Ändring av Förslag till ändring av byggnadsplan för Hult 1:159 m.fl. (område öster om Krokeks järnvägsstation) inom Krokek i Norrköping

Syftet med ändringen är att möjliggöra tillbyggnad av befintligt affärshus.

Beslutet vann laga kraft den 19 oktober 2018.

Gällande handlingar:
Tillägg till plankartaPDF (pdf, 892.3 kB)
Tillägg till planbeskrivningPDF (pdf, 2.6 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 346.2 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 285.3 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 173 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se