Händelö 2:41 (Öna på Malmölandet), Kvillinge

Detaljplan för fastigheten Händelö 2:41 (Öna på Malmölandet) inom Kvillinge i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamheter i området.

Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 24 januari 2017.

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Kontakt

Karla Hentzel, handläggare:
011-15 12 64

Sani Muric, processansvarig:
011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 1258

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se