Händelö 2:41 (norr om Östra Bravikenvägen), Kvillinge

Detaljplan för del av fastigheten Händelö 2:41 (norr om Östra Bravikenvägen) inom Kvillinge i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra verksamhetsmark med god tillgång till kommunikation.

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 18 november 2008.

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) ger stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) i uppdrag att påbörja planarbetet.

Kontakt

John Bovellan, handläggare:
011-15 19 18

Magnus Bengtsson, projektledare:
011-15 31 46

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se