Hammarhagen 1:1 och Loddby 1:4, Kvillinge

Detaljplan för fastigheterna Hammarhagen 1:1 och Loddby 1:4 inom Kvillinge i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra användningen bostad för småhus. Kommunen vill även studera möjligheten för ett kommunalt bad.

Den 10 oktober 2017 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Vid ett positivt planbesked har kommunen för avsikt att börja ett planarbete.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se