Hageby 4:2, Hageby

Detaljplan för del av fastigheten Hageby 4:2 söder om Dragaregatan inom Hageby i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förskoleverksamhet.

26 januari - 9 mars 2018 är detaljplanen på samråd.
Under den här perioden kan du lämna in dina synpunkter på planförslaget.

Samrådsmöte i form av ”öppet hus” kommer att ske onsdagen den 7 februari 2018, drop in mellan
klockan 17.00-19.00, i Vrinneviskolans matsal, Målaregatan 4, Norrköping.

Lämna in synpunkter senast den 9 mars 2018.

Du kan lämna in synpunkter genom brev eller e-post. Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst kan be om att få läsa dem.

Synpunkter skickas till:

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret
Detaljplanering
601 81 Norrköping

eller detaljplanering@norrkoping.se

Samrådshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 403.4 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.5 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 120.3 kB)

Utredningar:
DagvattenutredningPDF (pdf, 3.3 MB)
Träd inom Detaljplan Hageby 4:2PDF (pdf, 4 MB)

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Utredningar:

DagvattenutredningPDF (pdf, 3.3 MB)
Träd inom Detaljplan Hageby 4:2PDF (pdf, 4 MB)

Kontakt

Malin Hallor, handläggare:
011-15 13 78

Sani Muric, processansvarig:
011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se