Gruvstugan 1:9, Kolmården

Detaljplan för del av fastigeten Gruvstugan 1:9 med närområde inom Kolmården i Norrköpings kommun

Detaljplanen gör det möjligt att bygga en parkering och väganslutning vid Kolmårdens djurpark.

Beslutet vann laga kraft den 22 januari 2016.

Gällande handlingar:

PlankartaPDF (pdf, 201.5 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.6 MB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 338 kB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 667.6 kB)

GranskningsutlåtandePDF (pdf, 420.4 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Processansvariga för detaljplanering:
Christian Wintenby, 011-15 19 55
Sani Muric, 011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

fysiskplanering@norrkoping.se

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering
601 81 Norrköping