Getå 1:2, Kvillinge

Detaljplan för del av fastigheten Getå 1:2 med närområde inom Kvillinge i Norrköpings kommun.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra nya bostäder i form av friliggande enbostadshus samt ett fåtal bostäder i flerbostadshus eller radhus i naturnära läge.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 6 november 2012.

Samråd

Samrådstiden var den 2 september - 14 oktober 2015.

Samrådshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 962.5 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 5.6 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 141.6 kB)

Bearbetning inför granskning
Utställning/Granskning

Detaljplanen var tillgänglig för granskning den 6 april - 4 maj 2020.

Granskningshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 474.9 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.6 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 392.5 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 420.1 kB)
KungörelsePDF (pdf, 267.7 kB)

Bearbetning inför antagande

Nu bearbetas planförslaget inför antagande i samhällsplaneringsnämnden.

Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Matilda Hallgren
planarkitekt
011-15 53 97

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.