Gåsåker 2:2, Arkösund

Detaljplan för fastigheten Gåsåker 2:2 inom Arkösund i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en samlingslokal för publika ändamål och föreningsverksamhet inom fastigheten Gåsåker 2:2. Lokalen ska anpassas till den känsliga kulturmiljö som den placeras i.

Större karta

3D-modell - Nybyggnadens placering sydost om huvudbyggnaden

3D-modell - Nybyggnadens placering nordväst om huvudbyggnaden

Nu pågår arbete med att gå igenom planförslaget och eventuellt göra justeringar utifrån de synpunkter som kommit in.

Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Kontakt

Anna Karlin, handläggare:
011-15 53 98

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratör:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se