Gäddan, Kneippen, ändring

Ändring av Förslag till ändring av stadsplanen för del av kvarteret Valfisken samt stadsplanebestämmelser för samma kvarter jämte kvarteret Gäddan i Norrköping, (Gäddan 2, 3 och 4).

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra inredning av bostad i källare som utgörs av sluttningsvåning.

Arbete pågår med att gå igenom planförslaget och eventuellt göra justeringar utifrån de synpunkter som kommit in.

Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Gällande handlingar

Plankarta

PDF
(pdf, 929 kB)Planbeskrivning finns inte upplagd på kommunens hemsida med hänsyn till GDPR (dataskyddsförordningen), kontakta detaljplanering om ni vill ta del av denna handling.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se