Fenix 3 och Lasarettet 7, Såpkullen

Detaljplan för fastigheterna Fenix 3 och Lasarettet 7 inom Såpkullen i Norrköping.

Syftet med detaljplan är att möjliggöra nya bostäder samt nya lokaler för verksamheter, exempelvis livsmedel och förskolor. Önskar även möjliggöra nya stråk genom området.

Den 12 februari 2019 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Vid ett positivt planbesked har kommunen för avsikt att börja ett planarbete.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se