Bossgård 17:1, Östra Husby

Detaljplan för fastigheten Bossgård 17:1 inom Östra Husby i Norrköpings kommun.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsrättslägenheter i radhusform och eventuellt hyresrätter.

Den 15 januari 2019 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Vid ett positivt planbesked har kommunen för avsikt att börja ett planarbete.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se