Börsebo 3:2 (Rönö), Vikbolandet

Detaljplan för Börsebo 3:2 inom Rönö på Vikbolandet i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av villor intill Bråviken på Vikbolandet.

Just nu pågår inget aktivt planarbete och detaljplanen har för närvarande ingen tidplan.

Synpunkter från samrådet redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Detaljplaneprogram

Som grund för planen finns ett program som ger förslag på vad som får byggas och hur marken ska användas.

Detaljplaneprogram för Börsebo 3:2 (Rönö), Vikbolandet

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se