Borg 11:2 (Pukan 1), Klockaretorpet, ändring

Ändring av detaljplan för del av Borg 11:2 med närområde inom Klockaretorpet i Norrköping (Pukan 1)

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra inglasning av balkonger.

Den 12 februari 2019 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Vid ett positivt planbesked har kommunen för avsikt att börja ett planarbete.

Gällande handlingar

PlankartaPDF (pdf, 6.4 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 16.2 MB)

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se