Borg 11:2 (Pukan 1), Klockaretorpet, ändring

Ändring av Detaljplan för del av Borg 11:2 med närområde inom Klockaretorpet i Norrköping (Pukan 1)

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra inglasning av befintliga balkonger.

Planbesked

Den 12 februari 2019 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 17 mars 2020.

Samråd

Den 7 maj - 18 juni 2020 var detaljplanen på samråd.

Samrådshandlingar:
Tillägg till PlankartaPDF (pdf, 3.6 MB)
Tillägg till PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.3 MB)
Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 696.6 kB)

Bearbetning inför utställning/granskning
Utställning/Granskning

Detaljplanen var tillgänglig för granskning den 1 - 22 september 2020.

Granskningshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 3.4 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.9 MB)
Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 469.6 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 490.4 kB)

Bearbetning inför antagande

Nu bearbetas planförslaget inför antagande i samhällsplaneringsnämnden i november 2020.

Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Gällande handlingar

PlankartaPDF (pdf, 6.4 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 16.2 MB)

Kontakt

Jackie Leiby
planarkitekt
011-15 13 53

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.