Bollen 2 (Gunnar Nordahls plats), Kneippen

Detaljplan för del av fastigheten Bollen 2 inom Kneippen i Norrköping

En plan för hur Bollen 2 kan se ut. En vit byggnad, gröna träd och buskar, sittplatser och flaggstänger.

Syfte

Planen syftar till att möjliggöra en tillbyggnad i två plan för kontorsverksamhet i ett centralt och attraktivt läge i anslutning till Gunnar Nordahls plats. PEMA- arbetskraft huserar för närvarande i den enplansbyggnad som tidigare fungerat som klubbstuga åt IFK Norrköping. Läget lämpar sig väl för en högre byggnad.

Laga kraft

Stadsplaneringsnämnden i Norrköpings kommun har i sitt beslut den 9 november 2011, § 209, antagit detaljplan för del av fastigheten Bollen 2 inom Kneippen i Norrköping.

Beslutet vann laga kraft den 9 december 2011.

Om du lider skada av detaljplanen kan du ha rätt till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen kapitel 14 och 15.

För mer information kontakta Fysisk planering.

Handlingar

PlankartaPDF (pdf, 1.3 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 563 kB)

GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 401.8 kB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 470.5 kB)

Särskilt utlåtande finns inte upplagd på kommunens hemsida med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta fysisk planering om ni vill ta del av det.

 

Kontakt