Blomman 12, Gamla staden

Detaljplan för fastigheten Blomman 12 med närområde inom Gamla staden i Norrköping

Den äldre tingsrättsbyggnaden är inte längre funktionell som tingsrätt och den nya detaljplanen ska göra det möjligt att ha andra typer av verksamheter i lokalerna.

Det ska också göras möjligt att bygga ut den yngre tingsrättsbyggnaden för att kunna skapa funktionella lokaler som uppfyller tingsrättens säkerhetskrav.

Just nu pågår inget aktivt planarbete och detaljplanen har för närvarande ingen tidplan.

Synpunkter från samrådet redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se