Bergsbron 7, Nordantill, ändring

Ändring av Stadsplan, Karta öfver Norrköping år 1879 fastigheten Bergsbron 7 inom Nordantill i Norrköping.

Syftet med ändringen av stadsplanen är att möjliggöra att gällande fastighetsindelningsbestämmelser (tomtindelning) upphävs.

Upphävandet bedöms inte ha någon direkt påverkan eller innebära betydande konsekvenser på omgivningen eller miljön.

Samhällsplaneringsnämnden avslutade uppdraget att upprätta detaljplan för Tillägg till stadsplan, Karta öfver Norrköping år 1879 (fastigheten Bergsbron 7) den 11 juni 2019.

Ärendet ingår numera i Detaljplan för fastigheterna Mjölnaren 14, Mjölnaren 15 samt Bergsbron 7 med närområde inom Nordantill i Norrköping.

Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Gällande handlingar

PlankartaPDF (pdf, 336.4 kB)
PlanbestämmelserPDF (pdf, 1.5 MB)

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se