Bergsbron 7, Nordantill, ändring

Ändring av Stadsplan, Karta öfver Norrköping år 1879 fastigheten Bergsbron 7 inom Nordantill i Norrköping.

Syftet med ändringen av stadsplanen är att möjliggöra att gällande fastighetsindelningsbestämmelser (tomtindelning) upphävs.

Upphävandet bedöms inte ha någon direkt påverkan eller innebära betydande konsekvenser på omgivningen eller miljön.

Nu pågår arbete med att ta fram ett nytt planförslag som beräknas ställas ut för granskning under andra kvartalet 2018.

Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Gällande handlingar

PlankartaPDF (pdf, 336.4 kB)
PlanbestämmelserPDF (pdf, 1.5 MB)

Kontakt

Anita Johansson, handläggare:
011-15 13 27

Processansvariga detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se