Bägaren 3 och Bägaren 5-7, Nordantill

Detaljplan för fastigheten Bägaren 3 och fastigheterna Bägaren 5-7 inom Nordantill i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny kontorsbyggnad med handel i bottenplan samt garage i källare.

Den 15 januari 2019 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Vid ett positivt planbesked har kommunen för avsikt att börja ett planarbete.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se