Andelen 1, Skarphagen

Detaljplan för fastigheten Andelen 1 inom Skarphagen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av befintlig förskola.