Amerika 3 och Oljan 1, Risängen, Sylten, Saltängen och Slottshagen

Detaljplan för fastigheterna Amerika 3 och Oljan 1 med närområde inom stadsdelarna Risängen, Sylten, Saltängen och Slottshagen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ihopbyggnad av den "yttre ringen" i trafiknätet genom att sammanlänka Söderleden och Riksvägen. För att åstadkomma detta krävs en förbindelse över Strömmen, Johannisborgsförbindelsen, som sträcker sig från trafikplats Ljura i söder, med trafikplatsen inkluderad, till Hanholmsvägen i norr.

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 15 juni 2017.

Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsplaneringsnämnden ger samhällsplaneringsnämnden i uppdrag att påbörja planarbetet.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se