Åby samhälle (Åby Gästgivaregård 2)

Tillägg till detaljplan för en del av Åby samhälle (Åby Gästgivaregård 2 m.fl.) I Kvillinge socken och kommun (Numera inom Åby i Norrköpings kommun)
En svartvit karta med planområdet markerat med en röd prick. 

Syftet är att möjliggöra byggnation av inglasade verandor i anslutning till bostäder längs Gästgivarevägen.

Laga kraft

Stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) i Norrköpings kommun har i sitt beslut den 14 juni 2011, § 120, antagit tillägg till detaljlan för en del av Åby samhälle (Åby Gästgivaregård 2 m.fl.) i Kvillinge socken och kommun (Numera inom Åby i Norrköpings kommun).

Beslutet vann laga kraft den 15 juli 2011.

Om du lider skada av detaljplanen kan du ha rätt till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen kapitel 14 och 15.

För mer information kontakta Fysisk planering.

Handlingar

PlanbestämmelserPDF (pdf, 809.9 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 447.8 kB)
GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 378.9 kB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 310.4 kB)


Särskilt utlåtande finns inte upplagd på kommunens hemsida med hänsyn till GDPR (dataskyddsförordningen), kontakta detaljplanering om ni vill ta del av det.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se