Åby 10:31 och Åby 10:3, Åby

Detaljplan för fastigheten Åby 10:31 och del av fastigheten Åby 10:3 inom Åby i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökad byggrätt för bostäder och bostäder med särskild service.

Nu pågår arbete med att gå igenom planförslaget och eventuellt göra justeringar utifrån de synpunkter som kommit in. Förslaget beräknas skickas ut för granskning under tredje kvartalet 2019.

Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Utredning

NaturvärdesinventeringPDF (pdf, 2.2 MB)

Kontakt

Matilda Hallgren, handläggare:
011-15 53 97

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se