Detaljplaner

Ett detaljplaneprogram visar i stora drag förslag på vad och var man får bygga, och hur mark och vatten ska användas. Till exempel var man vill bygga bostäder, handel, vägar, parker eller torg.

Programmet bryts sedan ned i en eller flera detaljplaner. Detaljplanen beskriver mer detaljerat hur det ska se ut. För att få bygglov måste det som ska byggas stämma överens med detaljplanen.

Sök bland detaljplaner:

Antagande

Laga kraft

Sökningen resulterade inte i några träffar.
Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Detaljplanering

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Magnus Gullstrand
Tillförordnad gruppledare
Ann-Charlotte Everskog
Administratör
Anita Norr-Ericson
Administratör