Södra Butängen och Johannisborg

Planprogram för södra Butängen och Johannisborg med närområde i Norrköping

Syftet med planprogrammet är att ge en helhetsbild över hur Butängen ska utvecklas till en levande och hållbar stadsdel väl integrerad med övriga staden samt Norrköpings centralstation. Planprogrammet kommer att fastställa en struktur för hur den nya stadsdelen som växer fram i Butängen och stadsparken i Johannisborg ska utformas. Planprogrammet kommer också att belysa kopplingarna mot Inre hamnen och staden i övrigt.

Planprogrammet kommer, när det är färdigt, resultera i flera detaljplaner. Samråd beräknas ske mot slutet av 2018.

Det finns mer att läsa på next.norrkoping.se om Butängen och nytt resecentrum.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planprogrammet den 12 oktober 2016.

Stadsplaneringsnämnden beslutade den 23 oktober 2018 att utöka planprogrammet med del av fastigheterna Sliparen 2 och 3, fastigheten Butängen 1:4 och del av Butängen 1:1.

Kontakt

Jackie Leiby, handläggare:
011-15 13 53

Julia Stenström, projektledare:
011-15 13 41

Processansvariga detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se