Norra Himmelstalund, Himmelstalund

Program för Norra Himmelstalund inom Himmelstalund i Norrköping

Syftet med programmet är att ta ett helhetsgrepp över området och samla pågående planärenden i ett program.

För att läsa mer om projekt Himmelstalund klicka på den länkade texten.

Uppdrag

Samhällsplaneringsnämnden gav samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till program den 11 juni 2019.

Kontakt

Gruppledare detaljplanering:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se