Ingelsta (område kring Stockholmsvägen)

Planprogram för del av Ingelsta (område kring Stockholmsvägen) inom Ingelsta i Norrköping

Syftet är att undersöka förutstättningar för utökad handel och parkering med mera för fastigheter i anslutning till Stockholmsvägen och Kopppargatan inom Ingelsta inför fortsatt planering.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planprogrammet den 13 oktober 2015.

Samråd för miljökonsekvensbeskrivningen

Den 10 juli - 10 september 2018 är miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) tillhörande planprogram för del av Ingelsta ute på samråd.

Under samrådstiden för MKB:n kan du lämna in synpunkter på förslaget.

Planprogrammet för Ingelstad var ute för samråd under hösten 2017 men kompletteras nu med en miljökonsekvensbeskrivning eftersom programmet antas kunna medföra en betydande miljöpåverkan.

Planprogram med tillhörande samrådsredogörelse följer som bilaga. Istället för samrådsmöte kan kontakt med ansvarig handläggare tas. Se kontaktuppgifter längre ner.

Det går även bra att skicka in eventuella frågor till vår e-post detaljplanering@norrkoping.se under semestertiderna fram till den 20 augusti 2018.

Lämna in synpunkter senast den 10 september 2018.

Du kan lämna in synpunkter genom brev eller e-post. Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst kan be om att få läsa dem.

Synpunkter skickas till:

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

eller detaljplanering@norrkoping.se

Samrådshandlingar för MKB:
MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 6.1 MB)
Program (bilaga till MKB)PDF (pdf, 2 MB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 171 kB)

Samråd för programmet

29 september - 9 november 2017 var programmet på samråd.

Samrådsmöte var den 12 oktober 2017.

Samrådshandlingar för programmet:
Program
PDF
(pdf, 4.4 MB)BehovsbedömningPDF (pdf, 1.4 MB)

Utredningar

HandelsutredningPDF (pdf, 1 MB)
TrafikutredningPDF (pdf, 8.4 MB)
LuftkvalitetsutredningPDF (pdf, 729.6 kB)
Förorenad markPDF (pdf, 13.4 MB)
DagvattenutredningPDF (pdf, 6.4 MB)
Grönstrukturutredning
PDF
(pdf, 4 MB)StadsmiljöutredningPDF (pdf, 14.1 MB)

Kontakt

Azita Taheri, handläggare:
Telefon: 011-15 19 67

Processansvariga detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
Telefon: 011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se