Björnviken (Herstadberg, Loddby, Bredudden, Stridsudden och Grymön)

Program för området kring Björnviken (Herstadberg, Loddby, Bredudden, Stridsudden och Grymön) inom Herstadberg, Händelö och Kvillinge landsbygd i Norrköpings kommun

Syftet med programmet är att undersöka möjligheterna till förtätning och utveckling av bostadsbebyggelse samt titta på hur området genom gång- och cykelstråk kan knytas samman med stan och Åby.

Arbetet med programmet är vilande. Stadsplaneringsnämnden kommer att ta beslut om arbetet med programmet ska fortsätta.

Samråd

Samrådstiden var 28 mars - 15 maj 2013.

Samrådshandlingar:
ProgramPDF (pdf, 3.7 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 176.4 kB)

Kontakt

Tomas Nyström, handläggare:
011-15 13 23

Processansvariga detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se