Torget 5 (vid Strömparken)

Program tillhörande detaljplan för fastigheten Torget 5 med närområde inom Gamla staden i Norrköping

Länk till större karta

Syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva ny bostadsbebyggelse med lokaler i bottenplan.

Det finns en efterfrågan av bostäder i bra läge centralt i staden. Norrköping behöver nya attraktiva lägen och en annan typ av boende för att öka tillväxten. Föreslagen planering erbjuder detta, inte bara ur Norrköpingsperspektiv utan även ur ett regionalt perspektiv och för hela storstadsregionen.

Godkännande av program

Stadsplaneringsnämnden i Norrköpings kommun har i sitt beslut den 15 juni 2010, § 141, godkänt program tillhörande detaljplan för fastigheten Torget 5 med närområde inom Gamla staden i Norrköping.

Handlingar

ProgramPDF (pdf, 870.7 kB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 34.8 kB)

Samrådsredogörelse finns inte upplagd på kommunens hemsida med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta fysisk planering om ni vill ta del av samrådsredogörelsen.

Pågående detaljplanearbete

Detaljplan för fastigheten Torget 5 med närområde inom Gamla staden i Norrköping

Kontakt

Lämnas av Fysisk planering
Telefon: 011-15 13 28

Handläggare
Ida Hansson
Telefon: 011-12 99

Martin Heidesjö
Telefon: 011-15 13 68

Skicka e-post