Torget 5 (vid Strömparken), Gamla staden

Program tillhörande detaljplan för fastigheten Torget 5 med närområde inom Gamla staden i Norrköping

Stadsplaneringsnämnden godkände programmet den 15 juni 2010, § 141.

Syftet med programmet var att pröva ny bostadsbebyggelse med lokaler i bottenplan.

Godkända handlingar

ProgramPDF (pdf, 870.7 kB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 34.8 kB)

Samrådsredogörelse finns inte upplagd på kommunens webbplats med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta detaljplanering om ni vill ta del av handlingen.

Kontakt

Processansvariga detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se