Smedby 6:1 (Smedby idrottsplats), Smedby

Program tillhörande detaljplan för del av Smedby 6:1 (Smedby idrottsplats) inom Smedby i Norrköping

Stadsplaneringsnämnden godkände programmet den 29 januari 2013, § 11.

Syftet med programmet var att undersöka möjligheterna för förtätning av bostadsbebyggelse inom området. För att få ett samlat perspektiv på området gjordes även ett översiktlig studie på Lidagatan och närområdet kring idrottsplatsen. Programmet belyser möjligheter och hinder i det fortsatta detaljplanearbetet.

Godkända handlingar

ProgramPDF (pdf, 1.3 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 497.6 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 520.6 kB)

Kontakt

Processansvariga detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se