Såpkullen 1:1 och 1:2 (Skarphagsleden och Idrottsparken), Såpkullen

Program för delar av fastigheterna Såpkullen 1:1 och 1:2 (Skarphagsleden och Idrottsparken) inom Såpkullen i Norrköping

Syfte

Ett stort antal bostäder och lokaler kan tillskapas på de båda fastigheterna tillsammans - något som programmet avser att belysa. Det syftar också till att vara beslutsunderlag inför ett sannolikt fortsatt detaljplanearbete.

Godkännande av program

Stadsplaneringsnämnden i Norrköpings kommun har i sitt beslut den 11 december 2007, § 247, godkänt program för delar av fastigheterna Såpkullen 1:1 och 1:2 (Skarphagsleden och Idrottsparken) inom Såpkullen i Norrköping.

Handlingar

ProgramPDF (pdf, 1.1 MB)

Behovsbedömning av MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 1.5 MB)

Pågående detaljplanearbete

Pågående detaljplanearbete för Såpkullen 1:1 och 1:2, del 2 (etapp 2)

Upplysningar

Lämnas av Fysisk planering

Telefon: 011-15 13 28