Sandtorp (tidigare Kneippen syd), Klockaretorpet

Program för Kneippen Syd, del av fastigheten Borg 11:2 med flera inom Klockaretorpet i Norrköping.

Stadsplaneringsnämnden godkände programmet den 18 juni 2008, § 156.

När programmet togs fram användes benämningen Kneippen syd på det som idag kallas Sandtorp. Eftersom handlingarna är antagna kan ändringar inte göras i dem.

Större karta

Syfte

Syftet med projektet är att fylla en lucka i stadsbebyggelsen och skapa ett område som har en bra blandning av verksamheter, boende och service och som kan utgöra en bra övergång mellan två stadsdelar av helt olika karaktär.

Handlingar

ProgramPDF (pdf, 1.4 MB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 907.9 kB)

Samrådsredogörelse finns inte upplagd på kommunens hemsida med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta fysisk planering om ni vill ta del av samrådsredogörelsen.

Programmet är underlag till följande detaljplaner

Klockaretorpet 1:1 (Sandtorp)

Borg 11:2, Klockaretorpet

Klockaretorpet 1:13 (förskola)

Klockaretorpet 1:13 och Borg 11:2 (bostäder)

Kontakt

Jackie Leiby, handläggare
Telefon: 011-15 13 53

Administratör
Telefon: 011-15 13 28

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering
601 81 Norrköping