Sandtorp (tidigare Kneippen syd), Klockaretorpet

Program för Kneippen Syd, del av fastigheten Borg 11:2 med flera inom Klockaretorpet i Norrköping

Stadsplaneringsnämnden godkände programmet den 18 juni 2008, § 156.

Syftet med programmet var att fylla en lucka i stadsbebyggelsen och skapa ett område som har en bra blandning av verksamheter, boende och service och som kan utgöra en bra övergång mellan två stadsdelar av helt olika karaktär.

När programmet togs fram användes benämningen Kneippen syd på det som idag kallas Sandtorp. Eftersom handlingarna är antagna kan ändringar inte göras i dem.

Godkända handlingar

När programmet togs fram användes benämningen Kneippen syd på det som idag kallas Sandtorp. Eftersom handlingarna är antagna kan ändringar inte göras i dem.

ProgramPDF (pdf, 1.4 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 907.9 kB)

Samrådsredogörelse finns inte upplagd på kommunens webbplats med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta detaljplanering om ni vill ta del av handlingen.

Kontakt

Processansvariga detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se