Sandbyhov

Program för Sandbyhov med närområde inom Haga i Norrköping.

Större karta

3D-modell tillhörande programmet

Syfte

Syftet med programmet är beskriva den framtida inriktningen och utvecklingen av Sandbyhov och närliggande områden. Förslaget möjliggör en blandad bebyggelse med stadsmässiga trafiklösningar, grönområden och torgstråk.

Godkännande

Stadsplaneringsnämnden godkände program för Sandbyhov med närområde inom Haga i Norrköping den 16 februari 2016, § 31.

Godkända handlingar

ProgramPDF (pdf, 5.2 MB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 636.3 kB)

GestaltningsprogramPDF (pdf, 13.1 MB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 725.8 kB)

Samråd

Samrådstiden var 14 oktober – 25 november 2015.

Detaljplan

Klicka på länken nedan för att komma till detaljplanen.

Detaljplan för del av fastigheten Sandbyhov 30 (södra) med närområde inom Haga i Norrköping

Kontakt

Jackie Leiby, handläggare:
011-15 13 53

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58