Sandbyhov, Haga

Program för Sandbyhov med närområde inom Haga i Norrköping

Stadsplaneringsnämnden godkände programmet den 16 februari 2016, § 31.

Syftet med programmet var beskriva den framtida inriktningen och utvecklingen av Sandbyhov och närliggande områden. Förslaget möjliggör en blandad bebyggelse med stadsmässiga trafiklösningar, grönområden och torgstråk.

Godkända handlingar

ProgramPDF (pdf, 5.2 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 636.3 kB)
GestaltningsprogramPDF (pdf, 13.1 MB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 725.8 kB)

Kontakt

Gruppledare detaljplanering:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se