Pendeltågsstation, Åby

Program tillhörande Pendeltågsstation i Åby inom Åby i Norrköping.

Stadsplaneringsnämnden har godkänt programmet.

Större bild

Syfte

Syftet med programmet är att presentera och utreda olika alternativ för en ny pendeltågsstation i Åby. Den nya pendeltågsstationen ska uppfylla kravet på närhet till befintliga bostäder samt planerade bostäder och arbetsplatser och möjliggöra en framtida utveckling av pendeltågssystemet utöver Åby. Efter godkännandet av programmet beslutades att gå vidare med Alternativ A - Gamla station, befintlig detaljplan medger ny pendeltågsstation. Någon ny detaljplan behöver inte upprättas.

Handlingar

ProgramPDF (pdf, 748.2 kB)

Samrådsredogörelse finns inte upplagd på kommunens hemsida med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta fysisk planering om ni vill ta del av samrådsredogörelsen.

Kontakt

Ida Hansson, handläggare
Telefon: 011-15 12 99

Administratör
Telefon: 011-15 13 28

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering
601 81 Norrköping