Östra Eneby 3:2 och 3:3, Kvillinge

Program tillhörande detaljplan för fastigheterna Östra Eneby 3:2 och 3:3 med närområde inom Kvillinge.

Större karta

Syfte

Syftet med programmet är att pröva möjligheten att skapa cirka 40-50 nya tomter för småhusbebyggelse inklusive avstyckningar av tomter för hus på ofri grund. Även möjligheten att uppföra en förskola inom programområdet samt anlägga gång- och cykelvägar ska prövas.

Godkänt program

Stadsplaneringsnämnden godkände program för Östra Eneby 3:2 och 3:3 med närområde inom Kvillinge den 16 juni 2015, § 145.

Samråd

Samrådstiden var 9 juli - 3 september 2012.

Godkända handlingar

ProgramPDF (pdf, 4.9 MB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 720.8 kB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 480.8 kB)

Kontakt

Magnus Gullstrand, handläggare
Telefon: 011-15 19 66

Administratör
Telefon: 011-15 13 28

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering
601 81 Norrköping