Östra Eneby 1:1 (Östra Ryssnäs / Svärtinge Skogsbacke)

Program tillhörande detaljplan för Östra Eneby 1:1 med närområde (väster om Svärtinge) och Ryssnäs inom Svärtinge

En ritad bild på flera hus längs med en väg. 

Större karta

Syfte

Syftet med planläggningen är att pröva ny bostadsbebyggelse inom fastigheten Östra Eneby 1:1 med närområde. Området som idag består av skogsmark planeras att rymma nya bostäder med unika kvalitéer. Terrängen och vegetationen är områdets starkaste attraktion och genom att låta dessa förutsättningar slå an tonen och anpassa byggnader och struktur till naturen kan attraktionen behållas och utvecklas.

Godkännande av program

Stadsplaneringsnämnden i Norrköpings kommun har i sitt beslut den 3 mars 2009, § 38, godkänt program tillhörande detaljplan Östra Eneby 1:1 med närområde (väster om Svärtinge) och Ryssnäs inom Svärtinge.

Handlingar

ProgramPDF (pdf, 2.9 MB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 119.2 kB)

Samrådsredogörelse finns inte upplagd på kommunens hemsida med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta fysisk planering om ni vill ta del av samrådsredogörelsen.

Vidare arbete med området

Den första detaljplanen i området har antagits. En projektsida för utvecklingen av området har också startats

Se detaljplanen för Östra Eneby 1:1 (Östra Ryssnäs / Svärtinge Skogsbacke), Svärtinge

Besök projektsidan svärtingeskogsbacke.se

Lämnas av Fysisk planering
Telefon: 011-15 13 28

Handläggare Josef Erixon
Telefon: 011-15 19 17

Skicka e-post