Östantill 1:2 (Nya Torget)

Program tillhörande detaljplan för del av fastigheten Östantill 1:2 (Nya Torget) inom Östantill i Norrköping

En bild på hur Östantill 1:2 kommer att se ut, med hus, träd, sittplatser, cykelställ med mera.

Större karta

Syfte

Syftet med programmet är att ta fram principer och framtidsvisoner kring hur torget skulle kunna vidareutvecklas från att vara ett bortglömt torg till att bli en viktig offentlig plats, som används av både invånarna i stadsdelen Östantill och av invånare i staden i övrigt.

Samrådstid

22 oktober - 18 december 2012

Samrådsmöte i form av "öppet hus"

Samrådsmöte i form av "öppet hus" har ägt rum den 5 december 2012.

Godkännande av program

Stadsplaneringsnämnden i Norrköpings kommun har i sitt beslut den 19 juni 2013, § 131, godkänt program tillhörande detaljplan för del av fastigheten Östantill 1:2 (Nya Torget) inom Östantill i Norrköping.

Pågående detaljplanearbete

Detaljplan för del av fastigheten Östantill 1:2 med närområde (Nya Torget) inom Östantill i Norrköping

Godkännandehandlingar

ProgramPDF (pdf, 1.9 MB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 548.1 kB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 326.4 kB)

Samrådshandlingar

ProgramPDF (pdf, 1.8 MB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 128.3 kB)

Kontakt

Lämnas av Fysisk planering
Telefon: 011-15 13 28

Skicka e-post