Östantill 1:2 (Nya Torget), Östantill

Program tillhörande detaljplan för del av fastigheten Östantill 1:2 (Nya Torget) inom Östantill i Norrköping

Stadsplaneringsnämnden godkände programmet den 19 juni 2013, § 131.

Syftet med programmet var att ta fram principer och framtidsvisoner kring hur torget skulle kunna vidareutvecklas från att vara ett bortglömt torg till att bli en viktig offentlig plats, som används av både invånarna i stadsdelen Östantill och av invånare i staden i övrigt.

Godkända handlingar

ProgramPDF (pdf, 1.9 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 548.1 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 326.4 kB)

En bild på hur Östantill 1:2 kommer att se ut, med hus, träd, sittplatser, cykelställ med mera.

En bild på hur Östantill 1:2 kommer att se ut, med hus, träd, sittplatser, cykelställ med mera.

Kontakt

Processansvariga detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se