Norsholms gårdsområde 1:171, Norsholm

Program tillhörande detaljplan för fastigheten Norsholms gårdsområde 1:171 med närområde inom Norsholm i Norrköpings kommun

Stadsplaneringsnämndengodkände programmet den 7 september 2010, § 192.

Syftet med programmet var att pröva möjligheten till att utveckla området med ny bostadsbebyggelse på fastigheten Norsholms gårdsområde 1:171 samt att möjliggöra en upprustning av badplats och brygga.

Gällande handlingar

ProgramPDF (pdf, 3.2 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 1 MB)

Samrådsredogörelse finns inte upplagd på kommunens webbplats med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta detaljplanering om ni vill ta del av handlingen.

Kontakt

Processansvariga detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se