Norrleden (E22)

 Program tillhörande detaljplan för E22, delen Norrleden i Norrköping.

Stadsplaneringsnämnden godkände programmet den 11 november 2009, § 218

Större karta

Syfte

Det överordnade syftet med program tillhörande detaljplan för E22, del Norrleden, är att samordna hela vägsträckningen med övriga markanvändningar inom programområdet, att redovisa samtliga vägkorridorer inom utpekad utredningskorridor samt att beakta och belysa kommunala intressen inom ramen för Norrleden.

Handlingar

Program NorrledenPDF (pdf, 1.7 MB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 256.1 kB)

Karta ekutredningPDF (pdf, 446.7 kB)

SpridningskorridorerPDF (pdf, 1.1 MB)

Samrådsredogörelse finns inte upplagd på kommunens hemsida med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta fysisk planering om ni vill ta del av samrådsredogörelsen.

Kontakt

Administratör
Telefon: 011-15 13 28

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering
601 81 Norrköping