Malmölandet, Kvillinge

Program för Malmölandet i Norrköpings kommun

Syfte

Syftet med planprogrammet är att möjliggöra utveckling av ett storskaligt produktionslandskap. Planprogrammet ska utreda och fördjupa förutsättningarna för lokalisering av logistik samt industri- och hamnverksamhet på Malmölandet.

Samråd

Samrådstiden var 13 januari - 17 mars 2017.

Godkända handlingar

Planprogrammet godkändes i stadsplaneringsnämnden den 14 november 2017.

ProgramPDF (pdf, 57.2 MB)

MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 9.7 MB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 1 MB)

Utredningar

Kontakt

Karla Hentzel, handläggare
Telefon: 011-15 12 64

Administratör
Telefon: 011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping