Malmölandet, Kvillinge

Program för Malmölandet i Norrköpings kommun

Programmet godkändes i stadsplaneringsnämnden den 14 november 2017, § 212.

Syftet med programmet var att möjliggöra utveckling av ett storskaligt produktionslandskap. Planprogrammet ska utreda och fördjupa förutsättningarna för lokalisering av logistik samt industri- och hamnverksamhet på Malmölandet.

Godkända handlingar

ProgramPDF (pdf, 57.2 MB)
MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 9.7 MB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 1 MB)

Kontakt

Processansvariga detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se