Ljura 1:2, Ljura

Program tillhörande detaljplan för del av fastigheten Ljura 1:2 inom Ljura.

Stadsplaneringsnämnden godkände programmet den 30 augusti 2011, § 156.

Större karta

Syfte

Syftet med programmet är att pröva ny bebyggelse på den nordvästra delen av fastigheten Ljura 1:2. Norrköpings kommun vill här möjliggöra byggnation av bostäder och servicelokaler samtidigt som kvalitén på de kvarvarande öppna ytorna höjs.

Handlingar

ProgramPDF (pdf, 2.1 MB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 562.1 kB)

Samrådsredogörelse finns inte upplagd på kommunens hemsida med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta fysisk planering om ni vill ta del av samrådsredogörelsen.

Programmet är underlag till följande detaljplaner

Ljura 1:2, del 2

Kontakt

Administratör
Telefon: 011-15 13 28

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering
601 81 Norrköping