Ljura 1:2, Ljura

Program tillhörande detaljplan för del av fastigheten Ljura 1:2 inom Ljura

Stadsplaneringsnämnden godkände programmet den 30 augusti 2011, § 156.

Syftet med programmet var att pröva ny bebyggelse på den nordvästra delen av fastigheten Ljura 1:2. Norrköpings kommun vill här möjliggöra byggnation av bostäder och servicelokaler samtidigt som kvalitén på de kvarvarande öppna ytorna höjs.

Gällande handlingar

ProgramPDF (pdf, 2.1 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 562.1 kB)

Samrådsredogörelse finns inte upplagd på kommunens webbplats med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta detaljplanering om ni vill ta del av handlingen.

Kontakt

Processansvariga detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se