Kvarntorp 7:3, Åby

Program tillhörande detaljplan för fastigheten Kvarntorp 7:3 med närområde inom Åby i Norrköping

Stadsplaneringsnämnden har godkänt programmet den 9 oktober 2012, § 197.

Stadsplaneringsnämnden beslutar att ett nytt torg enligt programmets huvudalternativ utreds i detaljplanen.

Syftet med programmet var att ge riktlinjer för utveckling av bostadsbebyggelse blandat med centrumverksamheter och grönytor inom ett centralt beläget stråk i Åby.

Gällande handlingar

ProgramPDF (pdf, 1.4 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 565.8 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 567.6 kB)

Kontakt

Processansvariga detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se