Kvarntorp 7:3, Åby

Program tillhörande detaljplan för fastigheten Kvarntorp 7:3 med närområde inom Åby.

Stadsplaneringsnämnden har godkänt programmet den 9 oktober 2012, § 197.

Stadsplaneringsnämnden beslutar att ett nytt torg enligt programmets huvudalternativ utreds i detaljplanen.

Större karta

Syfte

Programmets syfte är att ge riktlinjer för utveckling av bostadsbebyggelse blandat med centrumverksamheter och grönytor inom ett centralt beläget stråk i Åby.

Handlingar

ProgramPDF (pdf, 1.4 MB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 565.8 kB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 567.6 kB)

Kontakt

Jackie Leiby, handläggare
Telefon: 011-15 13 53

Administratör
Telefon: 011-15 13 28

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering
601 81 Norrköping