Kolmården 1:6, Krokek

Program tillhörande detaljplan för fastigheten Kolmården 1:6 i Kolmården i Norrköpings kommun.

Stadsplaneringsnämnden godkände programmet den 7 december 2010, § 279.

Större karta

Syfte

Syftet med planen är att pröva möjligheten för nybyggnation av bostäder i Krokek. Bostäder i varierande storlekar placeras på lämpliga platser inom fastigheten för att bäst ta vara på områdets kvaliteter.

Handlingar

ProgramPDF (pdf, 391.8 kB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 537.5 kB)

Samrådsredogörelse finns inte upplagd på kommunens hemsida med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta fysisk planering om ni vill ta del av samrådsredogörelsen.

Programmet är underlag till följande detaljplan

Kolmården 1:6, Kolmården

Kontakt

Ida Hansson, handläggare
Telefon: 011-15 12 99

Administratör
Telefon: 011-15 13 28

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering
601 81 Norrköping