Kanaljorden 1:1 (Norsholms kanalområde)

Program tillhörande detaljplan för del av fastigheten Kanaljorden 1:1 med närområde (Norsholms kanalområde) inom Norsholm i Norrköpings kommun.

Stadsplaneringsnämnden godkände programmet den 10 oktober 2007, § 192.

Syfte

Syftet med programmet är att utreda och presentera förslag på hur man kan utveckla platsen norr om Göta kanal, både för de boende i Norsholm och för besökare och friluftsliv.

Handlingar

ProgramPDF (pdf, 4.2 MB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 453.1 kB)

Samrådsredogörelse finns inte upplagd på kommunens hemsida med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta fysisk planering om ni vill ta del av samrådsredogörelsen.

Programmet är underlag till följande detaljplan

Kanaljorden 1:1 (Norsholms kanalområde)

Kontakt

Jackie Leiby, handläggare
Telefon: 011-15 13 53

Administratör
Telefon: 011-15 13 28

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering
601 81 Norrköping