Jursla 1:26, Jursla

Program tillhörande detaljplan för fastigheten Jursla 1:26 med närområde inom Jursla i Norrköpings kommun.

Stadsplaneringsnämnden godkände programmet 2 november 2010, § 244 .

Syfte

Syftet med programmet är att pröva möjligheten att skapa större byggrätter för befintlig bebyggelse, samt att pröva möjligheten för skapandet av nya tomter för småhusbebyggelse inom programområdet.

Större karta

Handlingar

ProgramPDF (pdf, 3.2 MB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 1 MB)

Samrådsredogörelse finns inte upplagd på kommunens hemsida med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta fysisk planering om ni vill ta del av samrådsredogörelsen.

Programmet är underlag till följande detaljplan

Jursla 1:10 och 1:11, Kvillinge socken

Kontakt

Martin Heidesjö, handläggare
Telefon: 011-15 13 68

Administratör
Telefon: 011-15 13 28

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering
601 81 Norrköping