Inre hamnen, Saltängen

Program inför detaljplan för fastigheten Skeppsdockan 1 med närområde inom Saltängen i Norrköping

Kommunfullmäktige godkände programmet den 25 augusti 2014, § 159.

Syftet med programmet var att förbereda planläggning och genomförande av nya innerstadskvarter i centralt attraktivt läge vid Motala ström och Norra Promenaden i Norrköping.

Gällande handlingar

ProgramPDF (pdf, 5.3 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 1.5 MB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 680.3 kB)

Bilagor

MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 4.1 MB)
RiskbedömningPDF (pdf, 1.2 MB)

Kontakt

Sani Muric, processansvarig:
011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se