Inre hamnen, Saltängen

Program inför detaljplan för fastigheten Skeppsdockan 1 med närområde inom Saltängen i Norrköping.

Kommunfullmäktige godkände programmet den 25 augusti 2014.

Större karta

Syfte

Planprogrammet för Saltängen syftar till att förbereda planläggning och genomförande av nya innerstadskvarter i centralt attraktivt läge vid Motala ström och Norra Promenaden i Norrköping.

Handlingar

ProgramPDF (pdf, 5.3 MB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 1.5 MB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 680.3 kB)

Bilagor

MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 4.1 MB)

RiskbedömningPDF (pdf, 1.2 MB)

Kontakt

Martin Heidesjö, handläggare
Telefon: 011-15 13 68

Administratör
Telefon: 011-15 13 28

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering
601 81 Norrköping