Höken (Hultet), Kneippen

Program tillhörande detaljplan för kvarteret Höken med närområde inom Kneippen i Norrköping

Stadsplaneringsnämnden godkände programmet den 12 april 2011, § 61.

Syftet med programmet var att pröva förutsättningarna för uppförande av ny bebyggelse inom kvarteret Höken.

Godkända handlingar

ProgramPDF (pdf, 1.4 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 1.1 MB)

Samrådsredogörelse finns inte upplagd på kommunens webbplats med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta detaljplanering om ni vill ta del av handlingen.

Kontakt

Processansvariga detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se