Börsebo 3:2 (Rönö), Vikbolandet

Program tillhörande detaljplan för Börsebo 3:2 inom Rönö på Vikbolandet i Norrköpings kommun

Stadsplaneringsnämnden godkände programmet den 10 mars 2010, § 46.

Syftet med programmet var att tillåta byggnation av fristående enfamiljshus inom fastigheten Börsebo 3:2 på Vikbolandet i Norrköpings kommun. Bebyggelsen ska anpassas till topografin och uppföras med material som korresponderar till och smälter in med naturen. Naturen och havet är stora värden inom programområdet och bebyggelsen ska anpassas till dessa.

Godkända handlingar

ProgramPDF (pdf, 1.4 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 702 kB)

Samrådsredogörelse finns inte upplagd på kommunens webbplats med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta detaljplanering om ni vill ta del av handlingen.

Kontakt

Processansvariga detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se