Börsebo 3:2 (Rönö), Vikbolandet

Program tillhörande detaljplan för Börsebo 3:2 inom Rönö på Vikbolandet i Norrköpings kommun.

Stadsplaneringsnämnden godkände programmet den 10 mars 2010, § 46.

Större karta

Syfte

Planeringen syftar till att tillåta byggnation av fristående enfamiljshus inom fastigheten Börsebo 3:2 på Vikbolandet i Norrköpings kommun. Bebyggelsen ska anpassas till topografin och uppföras med material som korresponderar till och smälter in med naturen. Naturen och havet är de stora värden inom programområdet och bebyggelsen ska anpassas dessa.

Handlingar

ProgramPDF (pdf, 1.4 MB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 702 kB)

Samrådsredogörelse finns inte upplagd på kommunens hemsida med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta fysisk planering om ni vill ta del av samrådsredogörelsen.

Programmet är underlag till följande detaljplan

Börsebo 3:2 (Rönö), Vikbolandet

Kontakt

Julia Stenström, handläggare
Telefon: 011-15 13 41

Administratör
Telefon: 011-15 13 28

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering
601 81 Norrköping